Районен съд Карнобат извършва техническо обновяване на интенрет страницата. Процесът на техническо обновяване на интернет страницата налага временно прекъсване.

 

 

 

Районен съд Карнобат