Във връзка с годишното приключване суми по делата и за бюро съдимост могат да се внасят до 19.12.2014 чрез POS терминала. Плащанията ще бъдат подновени на 05.01.2015.

 

 

 

Районен съд Карнобат